Διάγνωση και παρακολούθηση σπίλων (ελιών)

Με ειδικό φακό το δερματοσκόπιο κάνουμε διάγνωση και παρακολούθηση των σπίλων του σώματος έτσι ώστε να μην χρειάζεται η χωρίς λόγο αφαίρεσή τους .