ΑΦΘΕΣ..ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Posted by:

Αυτές οι επώδυνες ελκώσεις του στόματος υποτροπιάζουν μέσα σε ημέρες, μήνες ή ακόμα και χρόνια. Είναι η συνηθέστερη βλάβη του στόματος  αφορά  το 15-30% του  πληθυσμού, με άγνωστη αιτιολογία. Ανάλογα με την κλινική τους εικόνα  και το μέγεθος ταξινομούνται σε μικρές και μεγάλες,  καθώς και αυτές που μοιάζουν με έρπητα .  Το κύριο χαρακτηριστικό των αφθών είναι ο έντονος πόνος  ιδίως κατά την λήψη στέρεων ή υγρών κυρίως αν είναι όξινα, οι συχνές υποτροπές  χωρίς ιδιαίτερο λόγο και η εντόπιση τους  σε παρειές, χείλη, γλώσσα, μαλακή υπερώα, έδαφος του στόματος. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που εμφανίζουν άφθες είναι υγιή άτομα Επειδή η αιτιολογία των αφθών είναι άγνωστη, η θεραπεία δεν είναι αιτιολογική αλλά όλες οι  θεραπευτικές προσεγγίσεις- προσπάθειες  είναι συμπτωματικές, δηλαδή θεραπεύουν το σύμπτωμα την ώρα που υπάρχουν οι βλάβες, δεν μπορεί όμως να προστατέψει πάντα τον ασθενή από μια υποτροπή της νόσου. Οι στόχοι της θεραπείας τοπικής και συστηματικής είναι ο περιορισμός του πόνου, η μείωση της διάρκειας των βλαβών και η αποφυγή των υποτροπών. Η αποφυγή των υποτροπών μπορεί να γίνει μόνο με συστηματική αγωγή ή αν τελικά οι άφθες είναι σύμπτωμα κάποιας νόσου οπότε θεραπεύοντας την νόσο θεραπεύονται και αυτές. Η θεραπεία μπορεί να είναι τοπική και συστηματική.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106913575-2106049190

0

About the Author:

Add a Comment