ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ ΕΚ ΦΩΤΟΣ

Posted by:

sunscreens

Το πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός είναι αρκετά συχνό και εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 10% στον πληθυσμό. Εκδηλώνεται με έντονα κνησμώδες εξάνθημα που αποτελείται από κηλίδες, δηλαδή μικρές ερυθρές βλάβες που δεν ψηλαφιούνται, βλατίδες οι οποίες μοιάζουν με μικρά κόκκινα σπυράκια, πλάκες σαν μεγαλύτερες ψηλαφητές επίπεδες βλάβες ή ακόμα και φυσαλίδες στα φωτοεκτεθειμένα κυρίως  μέρη του σώματος. Περιοχές του σώματος που εμφανίζεται πιο συχνά το πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός είναι μπούστο, ράχη, άνω άκρα. Ενώ αυτές οι περιοχές που είναι μονίμως εκτεθειμένες στον ήλιο όπως το πρόσωπο εμφανίζουν ανθεκτικότητα.

Οι ασθενείς  αναφέρουν ότι το εξάνθημα εμφανίζεται μετά τις πρώτες φορές έκθεσης στον ήλιο στο τελος της ανοιξης η στην αρχή  του καλοκαιριού και έχει την τάση να υποτροπιάζει κάθε χρόνο την ίδια εποχή συνήθως χειροτερεύοντας. Παρουσιάζεται μέσα σε 18 – 24 ώρες από την έκθεση και επιμένει για 7 – 10 μέρες.

Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς εκτίθενται περισσότερο στον ήλιο και το δέρμα γίνεται πιο ανθεκτικό.

Η χρήση αντηλιακών και η προοδευτική απευαισθητοποίηση με σταδιακά αυξανόμενη έκθεση στον ήλιο είναι χρήσιμα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης της νόσου. Σε άτομα με εκτεταμένο εξάνθημα και συχνές υποτροπές είναι δυνατόν να εφαρμοστεί προφυλακτική φωτοθεραπεία 1 – 2 μήνες πριν από την έναρξη του καλοκαιριού. Η μέθοδος αυτή γίνεται με χορήγηση μικρών δόσεων «τεχνητής» υπεριώδους ακτινοβολίας σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες με σκοπό την ανάπτυξη αντοχής στη δράση της ηλιακής ακτινοβολίας.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106913575-2106049190

 

0

About the Author: