Επεμβατικές μέθοδοι για την καταπολέμηση της υπεριδρωσίας.

Posted by:

topbanners-hypehidrosis-banner

Η ιοντοφόρηση, που γίνεται με εισαγωγή ιόντων στο δέρμα μέσω ηλεκτρικού ρεύματος για την απόφραξη των πόρων των ιδρωτοποιών αδένων στο επίπεδο της κερατίνης  αφορά  την υπεριδρωσία παλαμών και πελμάτων. Επίσης αποτελεσματική επεμβατική μέθοδος χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες στην εστιακή μασχαλιαία υπεριδρωσία είναι οι ενέσεις βουτιλινικής τοξίνης (Botox-Α) που αναστέλλουν προσωρινά, για περίοδο μερικών μηνών, την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης και προκαλούν προσωρινή χημική απονεύρωση. Να αναφέρουμε ότι η τοξίνη botulinumA έχει εγκριθεί σε πολλές χώρες για την αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας  όπου και το φάρμακο συνταγογραφείται από τα ταμεία τους.

Η χειρουργική θεραπεία είναι μια αντιμετώπιση που παρέχει πιθανότητες μακροχρόνιας μόνιμης θεραπείας και χρησιμοποιείται για σοβαρές υπεριδρωσίες. Η  θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή είναι μία ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδος που αποσκοπεί  στην απομόνωση  και διακοπή των δύο συμπαθητικών αλύσων μέσα στον θώρακα, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης με μικρές τομές στις δύο μασχάλες. Η αποτελεσματικότητα είναι γενικά θεαματική, οι ασθενείς ξυπνούν με τα χέρια στεγνά. Πολύ σπάνια υπάρχουν επιπλοκές από τη διαδικασία. Συνήθως ο ασθενής που καταφεύγει στην χειρουργική μέθοδο έχει ήδη δοκιμάσει νωρίτερα όλες τις υπόλοιπες αγωγές. Οι περισσότεροι ασθενείς ανακουφίζονται με τις τοπικές και ελάχιστα επεμβατικές αγωγές οπότε σπανίως προχωρούν σε κάτι πιο επεμβατικό

0

About the Author:

Add a Comment